Wettelijke Bepalingen

Eigendom

De huidige site is eigendom van de Farmaceutische Laboratoria ARKOPHARMA, Naamloze Vennootschap met een Directiecomité met een maatschappelijk kapitaal van 22 386 785 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Grasse onder het nummer B 307 378 489, met maatschappelijke zetel gevestigd te:

Laboratoires Pharmaceutiques ARKOPHARMA
ZI 1ère avenue – 9ème rue
06511 Carros Cedex
Frankrijk

Alle grafische en tekstelementen (logo’s, afbeeldingen, foto’s, illustraties, beschrijvingen, informatie, …) van deze site zijn de exclusieve eigendom van de Laboratoires Pharmaceutiques ARKOPHARMA en hun partners en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht, volgens de bepalingen van het Wetboek Intellectuele Eigendomsrechten of elk ander recht dat wordt erkend door de geldende wetgeving. Geen reclame van derden (banner, gesponsorde links, reclametekst,…) is toegelaten of wordt gepubliceerd op de site www.arkopharma.be.

Missie van onze website

Zowel gezondheidsprofessionals (Apothekersrubriek) als het grote publiek (Productcatalogus, Adviesrubrieken, …). Het hoofddoel van deze website is de hele productcatalogus (voedingssupplementen en geneesmiddelen) op een duidelijke en ergonomische manier voor te stellen en dit via verschillende inputs (per gamma of naargelang de behoefte). Hij is ook didactisch door het aanbieden van gezondheidsadvies (Adviesrubrieken) naargelang het seizoen. Ten slotte biedt hij informatie aan apothekers die gewijd is aan de uitoefening van hun beroep. Vertrouwelijkheid De persoonlijke informatie over de bezoekers van onze site, met inbegrip van hun identiteit, is vertrouwelijk. De Laboratoires Pharmaceutiques ARKOPHARMA verbinden zich ertoe de in Europa geldende wettelijke bepalingen inzake vertrouwelijkheid na te leven en vertrouwelijke gegevens nooit mee te delen aan derden.

Wettelijke vermeldingen

Arkopharma Belux zal persoonsgebonden gegevens over u moeten verwerken en gebruiken. Door deze overeenkomst te sluiten, erkent en aanvaardt u dat uw gegevens verwerkt worden voor doeleinden die verband houden met de bezorging van uw gratis staal en stemt u eveneens in met het gebruik van uw gegevens. Bij de verwerking van uw gegevens zal Arkopharma Belux de geldende wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming naleven.